" عازم يك سفرم، سفري دور به جايي نزديك، سفري از خود من تا به خودم،

مدتي هست نگاهم به تماشاي خداست و اميدم به خداوندي اوست "

 

 

 


 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 


آدرس : اصفهان، خيابان باغ دریاچه، کوچه باغ رستگار، نبش کوچه توحید، پلاک 1
تلفن : 37764073
دورنگار : 37764073
رايانامه : school@phischools.com