قدر استاد نكو دانستن ،حيف استاد به من ياد نداد

آموزگار عزيزم روزت مبارك!!

 

 

 

 " بياييد براي رسيدن به موفقيت اولين قدم را درست برداريد "

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 


آدرس : اصفهان، خيابان باغ دریاچه، کوچه باغ رستگار، نبش کوچه توحید، پلاک 1
تلفن : 37764073
دورنگار : 37764073
رايانامه : school@phischools.com